top of page

 

 

 

Çalıştığımız tüm yapılarda işçinin sosyal hak ve güvenliği işletmeye girdiği andan itibaren başlatılmakta ve bu prosedür tüm çalışanlara eksiksiz ve istisnasız bir şekilde uygulanmaktadır. Çocuk işçi çalıştırma, ayrımcılık, örgütsel özgürlük, baskı ve taciz, sağlık ve güvenlik, ödeme politikaları, çevre politikası, tedarikçi politikası gibi konulardaki uygulamaları etik sınırlar çerçevesinde ve sorumlu bir bakış açısı altında düzenli olarak denetlemekteyiz.

 

Çalışma ve iş güvenliğine ilişkin benimsemiş ve uygulamaya geçirdiğimiz temel evrensel çalışma kriter ve değerlerimiz şunlardır;

 

• 16 yaş altında çocuk işçi çalıştırılmamalıdır,

• Sigortasız işçi çalıştırılmamalıdır,

• Hiçbir personel asgari ücretin altında çalışmamalı, personelle ilgili tüm kimlik bilgileri, SSK evrakları ile iş akitleri özel dosyalarında arşivlenmelidır,

• Cinsiyet, ırk, dini inanç, etnik köken, politik düşünce ve fiziksel yetersizlikler konularında hiçbir ayrımcılık uygulanmamalıdır,

• Hiçbir koşulda çalışanların fiziki ceza, fiziki veya psikolojik baskı, kötü muamele ve tacize maruz kalmalarına izin verilmemelidir,

 

Üretim tesislerinde; 

•Her katta mevcut olan acil çıkış kapıları, herkesin anlayabileceği şekilde işaretlenmiş olmalı yanı sıra ulaşım yolları da açık tutulmalıdır, tüm kapılar içeriden açılmalı ve çalışma esnasında açık bırakılmalıdır,

•Her katta yangın alarm düğmeleri olmalı ve yeterli sayıda yangın söndürme tüpü kolayca fark edilebilir ve erişilebilir yerlere konmalıdır,

•Kat planları görünür yerlerde bulunmalıdır,

•Her bölümde ilk yardım kutusu bulunmalıdır,

•Her bölüm için yangın, deprem ve benzeri felaketlerde görevlendirilecek sorumlular tespit edilmiş olup görev planları rahat görünebilir ve okunabilir yerlere asılmalıdır, atölye ve fabrikalar tüm mücbir sebepler ve yangın hırsızlık vs. ye karşı sigortalanmalı, görevli personele ilgili eğitimler periyodik olarak verilmelidir,

•Çevre konularında yasal koşullara kesinlikle uyulmalı ve doğaya zarar vermeyecek üretim tekniklerinin uygulanmasına özen gösterilmedir. 

"MOMTEKS kendi iç bünyesinde olduğu kadar iş birlikteliği yaptığı tüm üretici, tedarikçi ve fabrikalarda işçi sağlığı ve iş güvenliği (Code Of Conduct) konularında, hem kanunların öngördüğü hem de uluslararası kamuoyunda kabul edilen standartların eksiksiz olarak uygulanmasını düzenli olarak talep, takip ve kontrol etmektedir."

bottom of page