top of page

"MOMTEKS üretim birimlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği (Code Of Conduct) konularında, hem kanunların öngördüğü hem de uluslararası kamuoyunca kabul edilen standartlar  hiçbir ödün verilmeksizin eksiksiz olarak uygulamaktadır." 

"MOMTEKS" bünyesindeki tüm tesislerde işçinin sosyal hak ve güvenliği işletmeye girdiği andan itibaren başlatılmakta, bu prosedür tüm çalışanlara eksiksiz ve istisnasız bir şekilde uygulanmaktadır. Çocuk işçi istihdamı, ayrımcılık, baskı ve taciz, sağlık ve güvenlik, ödeme politikaları, kayıtsız işçi çalıştırma, çevre dostu üretim konuları başta olmak üzere etik değerlerin gerektirdiği ve kanunların emrettiği şekilde çalışmaktayız"

Şirketimiz bünyesinde çalışma ve iş güvenliğine ilişkin benimseyerek uygulamasını sürdürdüğümüz temel evrensel çalışma kriter ve değerlerimiz şunlardır;

"MOMTEKS" bünyesinde,

• 16 yaş altında çocuk işçi çalıştırılmamaktadır,

• Sigortasız işçi çalıştırılmamaktadır,

• Hiçbir personel asgari ücretin altında çalışmamakta, personelle ilgili tüm kimlik bilgileri, SSK evrakları ile iş akitleri özel dosyalarında arşivlenmektedir,

• Cinsiyet, ırk, dini inanç, etnik köken, politik düşünce ve fiziksel yetersizlikler konularında hiçbir ayrımcılık uygulanmamaktadır,

• Hiçbir koşulda çalışanların fiziki ceza, fiziki veya psikolojik baskı, kötü muamele ve tacize maruz kalmalarına izin verilmemektedir,

Üretim tesislerimizde; 

•Her katta mevcut olan acil çıkış kapıları, herkesin anlayabileceği şekilde işaretlenmiş olmalı yanı sıra ulaşım yolları da açık tutulmakta, tüm kapılar içeriden açılmakta ve çalışma esnasında açık bırakılmaktadır,

•Her katta yangın alarm düğmeleri mevcut olup yeterli sayıda yangın söndürme tüpü kolayca fark edilebilir ve kolayca erişilebilir şekilde yerleştirilmiştir, 

•Kat planları görünür ve anlaşılır şekilde yerleştirilmiştir,

•Her bölümde ilk yardım kutusu mevcuttur,

•Her bölüm için yangın, deprem ve benzeri felaketlerde görevlendirilecek sorumlular tespit edilmiş olup görev planları rahat görünebilir ve okunabilir yerlere asılıdır,

MOMTEKS bünyesindeki tüm üretim tesisi ve birimleri yangın hırsızlık vs. ye karşı sigortalı olup, görevli personele ilgili eğitimler periyodik olarak verilmektedir,

•Çevre konularında yasal koşullara kesinlikle uyulmakta ve sadece doğaya zarar vermeyecek üretim tekniklerinin uygulanmaktadır 

bottom of page